Безвъздушно машинно боядисване / airless paint sprayer

Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/ е сравнително нов, но все по-бързо набиращ популярност метод за полагане на бои, емулсии и покрития в областта на индустрията и строителството. Този метод за полагане на защитни и декоративни покрития се отличава най-вече със своята висока производителност и надеждност. Машините работят на принципа на директното засмукване и изпомпване на боята към маркучите и съответно към бояджийския пистолет. Има няколко различни системи за полагане на бои и емулсии по безвъздушен способ и с въздушна асистенция.

Машина за безвъздушно боядисване с бутална помпа – в този тип машини има вградена бутална помпа която изпомпва и нагнетява течността до 200bar към маркучите за високо налягане. Тези машини са много добър вариант при работа с гъсти течности, смоли, огнезащитни бои и др.Недостатъка на този тип машини е специфичното обслужване и сервизиране.

Машина за безвъздушно боядисване с мембранна помпа – в този тип машини има вградена мембранна помпа която изпомпва и нагнетява течността до 200bar към маркучите за високо налягане. Тези машини са с много по-широк диапазон на работа и значително по-лесни за експлоатация. С мембранните помпи могат да се полагат почти всички познати бои, емулсии, огнезащитни покрития, дори и някои видове смоли и др. Машините работят на елементарен принцип, като имат капацитет да достигнат до 100м воден стълб и до 20л/мин подаване на боя. Мембранните машини за безвъздушно боядисване могат да работят при екстремни условия, а сервизирането може да се извършва и без проблем на терен. Ние от Елемент Индъстриал с подобна машина в рамките на около 6м положихме над 30 000м2 огнезащитни покрития.

Машина за безвъздушно боядисване с бутално-мембранна помпа – в този тип машини има вградена помпа от смесен тип, добра но сложна технология. Машините работят много добре, имат много добри показатели, но за съжаление са трудни и сложни за сервизиране, особено на терен.

Машини за „безвъздушно” полагане на бои и емулсии с въздушна асистенция – този тип машини обикновено се използват при полагането на тежки и едрозърнести смеси и емулсии – циментови, гипсови, полимерни, силиконови и др. видове мазилки. Съвременните машини от този тип имат вградени компресори които спомагат за движението на материала в системата. Тези машини работят на сравнително ниско налягане от 30bar до 150bar, заради спецификата на самите материали с които работи машината.

 

  • Машините за безвъздушно полагане на бои и емулсии се отличават с:
  • Висок дебит – до 20л/мин.
  • Висока производителност – един добър оператор може да боядиса 200-1000м2 в рамките на един работен ден.
  • Работа на 1/ 2/ 3/ 4 оператора /бояджии/ едновременно с една машина.
  • Високо работно налягане – 160 -200bar.
  • Работа на до 80м вертикал /изтласкване на боята по маркучите за високо налягане до 80м височина спрямо местоположението на машината за безвъздушно боядисване./
  • Минимални загуби на боя / в зависимост от основата/.
  • Оптимални разходни норми.
  • Висока покривност на основата.
  • Максимално добро проникване на флуида във всяка една част от повърхността.

 

Ние от Element Industrial разполагаме с богат набор от машини за безвъздушно полагане на бои, емулсии и смоли  под високо налягане, машини за полагане на огнезащитни бои, машини за полагане на мазилки и др. спомагателна техника.

TOP