Полагане на огнезащитни покрития.

С развитието на високите технологии и все по-честото им внедряване в строителството, през последните години Компетентните органи в ЕС и България  полагат все повече усилия при превенцията за борба с пожарите. Именно в тази насока много световно известни компании за производство на бои и защитни покрития разработиха и внедриха на пазара продукти за пасивна огнезащита на метални, дървени, каучукови и други основи с цел защитата на населението от възникнали пожари в производствени или обществени сгради. Пасивната пожарозащита намира все по-голямо приложение във всяка една сфера на строителството на еднофамилни жилищни сгради, сгради със смесен статут до производствени и промишлени сгради и съоръжения с максимално висок клас на пожароопасност. Огнезащитните покрития предпазват сградата или съоръжението и забавят събарянето при евентуално възникване на пожар с цел по-бърза евакуация на населението.

Ние от Елемент Индъстриал  сме лидер в полагането на огнезащитни покрития- бои и мазилки от водещи в областта производители от Европа, за полагане върху отворени и затворени стоманени профили, дървени конструкции и кабели при класове на огнеустойчивост от R15/15 min./ до R120/120 min./ в зависимост от сечението на профила, вида на носещата конструкция и нейното предназначение.

Имаме разработена система за полагане на огнеустойчива боя върху всякакъв вид метални профили с минимална предварителна подготовка на основата и използване на грундове в система с пожарозащитната боя. Ние полагаме и доставяме  единствената  пожарозащитна боя на българския пазар, успешно преминала всички тестове и изпитания на територията на Р.България и сертифицирана от компетентните органи.

Огнезащитните бои и мазилки се полагат по безвъздушен способ под високо налягане / до 200bar. / от висококвалифицирани оператори преминали успешно обучение за работа и полагане на огнезащитни покрития.

Имаме сертификат за преминато успешно обучение издаден от производителя на огнезащитната боя „PROTERM STEEL”  фирма: “Amonn Fire” SpA и от изключителния представител за Р.България фирма „Хемети”.

Освен полагане на огнезащитни покрития – бои и мазилки за превантивна огнезащита, предлагаме на нашите бъдещи и настоящи клиенти цялостно проектиране при полагането на пожарозащитни покрития и издаване на всички необходими протоколи, сертификати и разрешителни за прилагане на боята в Р.България, както и узаконяване на съответния обект. Също така издаваме протокол с резултати от измерване за дебелината на положената боя със сертифициран уред,  съгласно действащата нормативна уредба, стандарти и изисквания на ГД ПБЗН – МВР. Всичко това гарантира узаконяването и въвеждането в експлоатация на съответния обект.

Всички бои и мазилки са в неутрален бял или светло сив цвят поради което предлагаме и полагане на съвместими декоративни покрития върху вече положената огнезащитна боя- там където профилите са открити.

TOP