Полагане на огнезащитни бои и покрития, състави и мазилки

Ние от Element Industrial сме лидер в полагането на огнезащитни покрития – бои и мазилки на водещи в областта производители. Нашата мисия е не да продаваме конкретни продукти, а да предложиме най -доброто решение за всеки обект. Поради тези причини ние доставяме и полагаме над 40 различни вида огнезащитни бои и мазилки, при класове на огнеустойчивост от R15/15 min./ до R120/120 min./ в зависимост от сечението на профила, вида на носещата конструкция и нейното предназначени, като можем да предложим продукти и изпълним проекти за полагане върху:

  • метални конструкции
  • стоманобетонни конструкции
  • дървени конструкции и настилки
  • кабели
  • други строителни елементи (тухлени стени, сухо строителство)

Фирмата ни е дългогодишен партньор и има много завършение обекти с продуктите на Sika, Unitherm, Amotherm, Interchar, Monokote и много други. За нас е важно да ви предложим най-доброто решение за пасивна огнезащита, съчетано с качественото й полагане, за да се постигне необходимата сигурността на обекта по време на експлоатацията му.  При нас ще откриете и съвместими антикорозионни и декоративни (финиш) покрития за вече положената огнезащитна боя, за да могат откритите профили по-лесно да се впишат във вашето вътрешно цветово решение и да не нарушават фукцията на положеното огенезащитно покритие.

Дългогодишният ни опит ни позволи да разработим система за полагане на огнезащитна боя и мазилка върху всякакъв вид метални профили с минимална предварителна подготовка на основата и използване на грундове в система с пожарозащитната боя. Огнезащитните бои и мазилки се полагат по безвъздушен способ под високо налягане (до 400 bar.) от висококвалифицирани оператори преминали успешно обучение за работа и полагане на такъв тип покрития. Притежаваме изключително богато оборудване което включва 22 високотехнологични и свръхпродуктивни (до 19 л./мин.) машини за полагане на бои и 4 машини за полагане на мазилки.

Удостоверение на Елемент Графикс ЕООД за официален апликатор на огнезащитни продутки SikaФирмата ни е сертифициран апликатор и изключителен представител на системи за огнезащитни покрития на марката Sika®.

Повече информация за предлаганите от нас системи и покрития може да намерите на страницата Продукти и Ситеми.

Element Industrial предлага и допълнителни услуги в областта:

  • Изготвяне на проекти по Пожарна безопасност . За ваше удобство и при нужда, нашите специалисти могат да ви изготвят проект по част Пожарна безопасност, отговарящ на всички действащи нормативни изисквания в страната. При доставка на огнезащитен продукт от нас, цената за проектиране се намалява с 50%, а при закупуване и полагане на огнезащитна боя/мазилка – проектирането е безплатно, в зависимост от защитаваната площ на обекта.
  • Измерване на дебелината на положената огнезащитна боя със сертифициран и калибрирана уред от  Български Институт по Метрология, съгласно действащата нормативна уредба, стандарти и изисквания на ГД ПБЗН – МВР.  За направените замервания издаваме протокол с вписаните резултати.

Правилният избор и качественото полагане на огнезащитното покритие, заедно с професионално изработения проект и приложен протокол с направени замервания на дебелите на защитната боя, са предпоставка за успешно въвеждане в експлоатация на вашия обект и гарантира сигурността при ползването му.

Фирмата ни изпълнява полагане на огнезащитни бои и мазилки в цялата страна.

В раздел „Изпълнени проекти“ можете да разгледате снимки на завършените от нас обекти.

За повече информация и оферти, направете вашето запитване тук.

TOP