Външно боядисване на сгради

Външното боядисване на сгради и фасади е един от най  достъпните начини за освежаване и външна промяна на вашата сграда. Ние от Element Industrial предлагаме външно боядисване на сгради и фасади с висококачествени фасадни бои и материали.

Ние сме специализирани в боядисването на сгради и фасади, както ръчно така и машинно, детайлно подготвяме основата, при необходимост извършваме ремонтни дейности с цел повишаване на качеството при последващите операции свързани с външното боядисване. Ръчното боядисване, което предлагаме се извършва от скеле или чрез въжен достъп – боядисване от алпинисти с ръчни инструменти – валяци за полагане на боя. Машинното боядисване на сгради се извърша по безвъздушен способ с машини за безвъздушно полагане на бои. С нашата професионална техника имаме възможност да полагаме фасадни бои и мазилки със зърнометрия до 3мм. Машинното боядисване под високо налягане  допринася за по-добро проникване на флуида в основата и оптимално разходване на боята.

Предлагаме следните видове услуги свързани с външното боядисване и реновиране на сгради:

  • Обрушване /изчукване/ на подкожушени участъци от фасадите.
  • Измазване и възстановяване на основата.
  • Полагане на грундове.
  • Външно боядисване.
  • Цялостна реставрация на сгради и фасади.
  • Полагане на защитни бои и покрития за превенция от атмосферните влияния.
  • Полагане на високотехнологични /нано/ продукти за защита срещу графити (антиграфитни покрития) и реновиране на фасади.

Разполагаме с добре обучени кадри които могат да подготвят основата /фасадите/ на сградата за предстоящото външно боядисване. Работим с водещи производители на фасадни бои и покрития като: Weber, Baumit, Лакпром, Оргахим, Ангро и др.

Изпълнили сме над  500 обекта реновиране и боядисване на жилищни и обществени сгради в цялата страна и в Европа, голяма част от сградите които сме реновирали и боядисали са паметници на културата с национално значение. Общата площ на боядисаните от нас жилищни, обществени и промишлени сгради надхвърля 100 000м2.

Имаме  техника за полагане на бои, мазилки и покрития със зърнометрия до 3мм, дебит до 15л/мин. и воден стълб до 60м/ вертикал.

Услугите които предлагаме също включват:  Изготвяне на визуализации, идейни и работни  проекти, изготвяне на ПБЗ, узаконяване и съгласуване с общински власти.

TOP