Дървени лодки и яхти

Боядисване и реставрация на дървени лодки и яхти

Лакпром

Лакпром пребоядисване

Паркинги

Маркировка на паркинги

Пожарозащита

Боядисване на промишлени сгради, конструкции, фасади и други

Порт Бургас

Боядисване на пристанищни кранове

Порт Свищов

Пребоядисване на кранове в порт Свищов.

Промишлени

Боядисване на промишлени сгради, конструкции, фасади и други

Резервоари

Боядисване на резервоари

Ветрогенератори

Боядисване на ветрогенератори.