Продукти и Системи

Element Industrial е официален апликатор на "Сика България" ЕООД за полагане на огнезащитни покрития, антикорозионна защита и защита за бетон.

Element Industrial е официален апликатор на Sika Deutschland GmbH

Удостоверение

Използвайки висококачествените продукти и системи на немската марка Sika®, Element Industrial може да ви предложи и изпълни полагането на различни видове покрития или цяла система в зависимост от вашите изисквания и спецификата на вашето съоръжение.  Комплексният подход, професионалното изпълнение и качествените продукти на Sika®, са гаранция за дълъг живот на вашите конструкции, машини и съоръжения.

Огнезащита

Sika® Unitherm® -120 Steel W New е система за огнезащитно покритие на водна основа

Продуктът е подходящ за полагне върху вътрешни стоманени конструкции, като колони, греди, рамки. Характеризира се с високо ефективна защита на стоманената конструкция и спомага за забавянето на достигане на критичната температурна точка при пожар.
Огнеустойчивост: от R15 до R150

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

Sika® Unitherm® Steel W -60 е система за огнезащитно покритие на водна основа

Продуктът е подходящ за полагне върху стоманени конструкции, като колони, греди, рамки. Характеризира се с високо ефективна защита на стоманената конструкция и спомага за забавянето на достигане на критичната температурна точка при пожар.
Огнеустойчивост: от R30 до R60

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

Sika® Unitherm® Platinum-120 е епоксидно огнезащитно покритие за външо и вътрешно полагне върху стоманени конструкции

Продуктът е подходящ за полагне върху външни и вътрешни стоманени конструкции, като колони, греди, рамки. Характеризира се с високо ефективна огнеустойчивост на стоманените детайли и конструкция.

Огнеустойчивост: от R30 до R150.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

Защита за бетон

Sika MonoTop®-610 е еднокомпонентно циментово покритие, което намира приложение като свързващ грунд и защита на армировката от корозия при системи за ремонт и възстановяване

Продуктът е подходящ за използване при ремонтно-възстановителни работи по бетона, като антикорозионна защита на армировката.  Sika MonoTor-610 е с отлична адхезия към бетона и стоманата, с добра устойчивост срещу проникване на вода и хлориди, както и висока устойчивост на антиобледителни соли.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

Sika® MonoTop®-612 е  еднокомпонентен, армиран с фибри циментов ремонтен състав за стоманобетонни конструкции

Продуктът се използва за ремонт  по хоризонтални, вертикални и надвесни основи (колони, греди, подови плочи и др.) и е подходящ за вътрешна и външна употреба. Има отлична устойчивост на замръзване и антиобледенителни соли. Продуктът не предизвиква корозия.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

Sika® MonoTop® -620 е еднокомпонентен, циментов ремонтен материал за запечатване на пори и финишна шпакловка

Продуктът се използва като финиш състав  за запечатване на пори в бетон, циментови мазилки, замазки или основи, които са обработени със системи SikaTop и Sika MonoTop. Също може да се използва за измазване на хоризонтални и вертикални основи при сгради, съоръжения, вътрешни стени и др. и/ или като замазка за запълване на неравности, пори и др. при всички видове бетонни конструкции.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

Sikaflex® PRO-3 е еднокомпонентен, висококачествен уплътнител за фуги по подови настилки за външна и вътрешна употреба

Продуктът представлява втвърдяващ се от влагата еластичен фугоуплътнител на базата на полиуретан, който се характеризира с висока механична устойчивост. Подходящ е за пешеходни зони, както и зони подложени на трафик (паркинги, гаражи и др.), складови и производствени помещения, а също така и за помещения от хранително-вкусовата промишленост.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

SikaSeal®-210 Migrating е еднокомпонентен хидроизолационен разтвор, който запечатва бетона и не позволява проникването на вода във вертикалните и хоризонтални бетонни повърхности

Продуктът може да се използва за защита на бетонни конструкции от проникване на вода при водни резервоари, плувни басейни, бани, подземни конструкции, резервоарни системи, дренажни системи и други.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

Sika®Permacor®-3326 EG H е епоксидно покритие за бетон с изключително високо съдържание на сухо вещество, характеризиращо се с добра удароустойчивост и ламинатна система, която премоства пукнатини с размер до 3мм

Продуктът е с висока устойчивост на дифузия, както и химическа устойчивост на вода, агресивни отпадъци и широка гама химикали, най-вече разтворители на соли и киселини образувани в резултат на биологични процеси.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

Антикорозионна защита

Sika®Permacor®-3326 EG H е 2-компонентно, епоксидно покритие с ниско съдържание на разтворители, изключително подходящо за корозионна защита на метални повърхности, тъй като има висока химическа устойчивост на вода, агресивни отпадъчни води и широка гама химикали, най-вече разтвори на соли и киселини образувани в резултат на биологични процеси

Продуктът е подходящ за вътрешно покритие за защита на стопански халета използвани за отглеждане на птици и животни, тъй като предпазва метала от корозия дължаща се голямото количество отделяни емисии амоняк и сероводород от отпадните продукти. Покритието също така се използва за полагне по вътрешната повърхност на биореактори за преработване на утайка, съдове за съхранение на компост, резервоари за технически или отпадни води и химикали, тръби за охлаждаща вода и в предприятия за производство на биогаз. Sika®Permacor®-3326 EG H може да се използва и като външно покритие за резервоари и тръби, машини и други части от апаратурата.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

Sika Poxicolor® SW е твърда, 2-компонентна, дебелослойна система за корозионна защита за хидравлични стоманени конструкции, при които се изисква висока механична устойчивост

Продуктът е на основата на епоксидна смола и може да се прилага, като втвърдяващо еднослойно покритие за корозионна защита на стоманени конструкции, като задължително се полага само от специалисти в цех.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

SikaCor® EG Phosphat Rapid е грунд на епоксидна основа със съдържание на цинков фосфат предназначен за корозионна защита на стомана, галванизирани повърхности и алуминий

Продуктът е подходящ за съоръжения изискващи устойчивост на цветовете, като мостове, тръбопроводи, резервоари, пристанища, пречиствателни станции и големи машини, които се експлоатират във враждебна среда или при временно излагане на морски и канализационни води.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

SikaCor® EG-120 е мултифункционално финишно покритие за корозионна защита за директно нанасяне върху стомана, поцинкована стомана и алуминий, подходящо за машини и съоръжения находящи се в морска или индустриална среда.

Продуктът представлява 2-компонентно полиуретаново финишно покритие за корозионна защита с отлична прахова и цветова устойчивост осигуряващо декоративен ефект. Подходящо е за полагане върху мостове, тръбопроводи, контейнери, индустриални и пристанищни съоръжения, предприятия за преработване на отпадни води и големи машин, потопени или непотопени намиращи се в индустриална или морска среда.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

SikaCor® EG-5 е устойчиво на атмосферни влияния цветно покритие на полиуретанова основа за антикорозионна защита на стомана, поцинковани повърхности и алуминий

Продуктът има дълъг експлоатационен живот с  възможност за създаване на декоративни ефекти. Покритието е предназначено основно за защита на подводни и повърхностни структури в промишлена и морска среда: мостове, тръбопроводи, резервоари, промишлени и пристанищни съоръжения, пречиствателни станции и големи съоръжения.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

Sika® Corro Top New е еднокомпонентно покритие на основата на синтетична смола за корозионна защита и цветово оформление на стоманени или грундирани, поцинковани метални конструкции

Продуктът е бързо съхнещ, има отлична адхезия дори върху твърдо PVC, дърво, стари покрития, грундирани, галванизирани повърхности и алуминий. Подходящ за използване за складови конструкции, части на машини, облицовки на стени и тавани, врати, парапети, за вътрешно и външно приложение.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

SikaCor® Steel Protect VHS Rapid е универсален грунд и финиш покритие за метал с ниско съдържание на разтворители, на основата на синтетична смола

Продуктът е цветно, бързовтвърдяващо покритие за корозионна защита на стоманени конструкции, съдържащо пигменти за корозионна защита.  Може да се полага като еднослойна система в дебелина на сухия филм от 80 - 160 μm, много бързо спира да лепне и напълно изсъхва, дори и при ниски температури.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

Sika® Permacor®-2330 е 2-компонентно акрил-полиуретаново финиш покритие с много добра устойчивост на атмосферно влияние, което запазва блясъка и цвета на металните повърхности

Продуктът намира приложение, като механически устойчиво финишно покритие за изложени на атмосферни условия метални повърхности, както и при конденз, по-специално за машини, фабрики за хартия, двигатели, вагонетни линии и обществени превозни средства. Може да се полага и при ниски температури до 0°C, а в комбинация с 2-компонентни грундове и междинни слоеве от гамата SikaCor® и Sika® Permacor® , Sika® Permacor®-2330 предлага механически устойчива система за дълготрайна защита от корозия.

За повече информация, моля вижте информационния лист на продукта тук.

TOP