ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ OT ELEMENT INDUSTRIAL

Клиент: „АГРОПОЛИХИМ“ АД

Обект: Доставка и полагане на АКЗ система по метална конструкция жалюзи и кабелна естакада по път 3 от цех амоняк до цех СМФ, път 4 от цех амоняк до ГПП

Клиент: „КИНГС ВАЛЕЙ“ ЕООД

Обект: „SPA хотел „Кингс Валей“, с.Овощник

Клиент: „Кнауф България“ ЕООД

Обект: Цялостна подготовка, почистване и полагане на предпазно епоксидно покритие Sika® Permacor®-3326 EG H в производствен силоз в завод „Марица“

Боядисване на силози

Склад към безвредно производство на "Бианчи Кафе" ЕООД- пълен инженеринг: изготвяне на проект, доставка и полагане на огнезащитна боя, издаване на протокол

Клиент: "Аурубис България" АД

Доставка и полагане на антикорозионна защита и боядисване по
южна фасада на сграда „Металургично производство“ и по газоходна система – юг

Клиент: "СТП Инвест" ЕООД

Реновиране на фасада- бластиране, доставка и полагане на АКЗ система Sika

Клиент: Община Кърджали

Обект: Полагане на боя върху тартанови спортни настилки на  стадион на ПФК АРДА, гр.Кърджали

КлиентКауфланд България ЕООД /Административна сграда – почистване на стари покрития и полагане на 2-компонентен полиуретан, гр.София

Бластиране на съоръжения, сгради

Боядисване на ветрогенераторти

Импрегниране на бетонова конструкция с обща площ от 7000кв.м в гр.София

Реновиране на цокълни елементи по фасадата на мебелна къща ИККО, гр.София

Пристанищен комплекс Русе ЕАД

Реновиране на 7 броя портални пристанищни кранове от тип "Кировец", "Сокол", "Албрехт"

Боядисване на резервоари

Боядисване на комини

Боядисване на адм. сграда / Направа на рекламен надпис на Билд Инвест

Клиент: ДФ "Земеделие"

Пребоядисване на част от югоизточната фасада на ДФ "Земеделие", гр.София

Полагане на защитно покритие за бетон по таван и стени на тунел Люлин, гр.София
Разчертаване и номериране на паркоместа. Доставка и монтаж на светлоотразителни ръбохранители в подземен паркинг, гр.София

Обект: Лаборатория, бул. „Искърско шосе“ №11, гр.София

Клиент: София Мед АД/ Доставка и полагане на киселинноустойчиво покритие Sika.

TOP