НАШИТЕ УСЛУГИ

Услуги

1. Машинно боядисване по безвъздушен способ

---

 • Боядисване на метални съоръжения
 • Боядисване на промишлени сгради и съоръжения
 • Боядисване на жилищни и обществени сгради
 • Боядисване на входове на жилищни сгради
 • Боядисване на инфраструктурни съоръжения
 • Боядисване на пристанищни съоръжения
 • Боядисване на плавателни съдове
 • Боядисване на железопътна инфраструктура

2. Машинно боядисване от алпинисти

---

 • Боядисване на индустриални съоръжения
 • Боядисване на пристанищни съоръжения
 • Боядисване на жилищни и обществени сгради
 • Полагане на хидроизолация на панелни фуги

3. Полагане на огнезащитни покрития

---

 • Полагане на огнезащитни покрития върху метал
 • Полагане на огнезащитни покрития върху дърво
 • Полагане на огнезащитни покрития върху кабели

4. Полагане на полиуреа

---

5. Полагане на полиуретанова пяна

---

 • Машинно полагане на полиуретанова пяна върху стомано-бетонни покриви
 • Машинно полагане на полиуретанова пяна върху метални покриви
 • Машинно полагане на полиуретанова пяна върху стени и тавани
 • Полагане на полиуретанова пяна като вътрешна топлоизолация

6. Полагане на пътна маркировка

---

 • Разчертаване на паркинги

7. Машинно почистване под високо налягане

---

 • Почистване на сгради и съоръжения под високо налягане
 • Водно бластиране

8. Полагане на абразивни покрития със зърнометрия до 3мм

---

 • Полагане на мазилки със зърнометрия до 3мм
 • Полагане на контактни грундове и покрития

9. Боядисване, поддръжка и ремонт на дървени плавателни съдове

---

 • Боядисване на лодки и яхти
 • Поддръжка на лодки и яхти

ДРУГИ УСЛУГИ: РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ И НАВАРЯВАНЕ, ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

---

TOP