Услуги

 1. Полагане на огнезащитни бои върху метал
 2. Полагане на огнезащитни бои върху дърво
 3. Полагане на огнезащитни бои върху кабели
 4. Полагане на огнезащитна мазилка

6. Полагане на полиуретанова пяна

 1. Машинно полагане на полиуретанова пяна върху стомано-бетонни покриви
 2. Машинно полагане на полиуретанова пяна върху метални покриви
 3. Машинно полагане на полиуретанова пяна върху стени и тавани
 4. Полагане на полиуретанова пяна, като външна топлоизолация

10. Машинно полагане на финиш и декоративни покрития със зърнометрия до 3мм

 1. Полагане на кварцови бои
 2. Полагане на мазилки със зърнометрия до 3мм
 3. Полагане на контактни грундове и покрития

11. Машинно полагане на хидроизолации

 1. Машинно полагане на течни хидроизолации
 2. Полагане на полиуреа

12. Други услуги

 1. Ремонтно възстановително заваряване и наваряване
 2. Обезопасяване на сгради и съоръжения
 3. Боядисване и ремонт на дървени плавателни съдове
 4. Поддръжка и ремотни дейности на промишлени сгради и съоръжения
 5. Ремонтни дейности по промишлени сгради
TOP