Услуги

 1. Полагане на огнезащитни бои върху метал
 2. Полагане на огнезащитни бои върху дърво
 3. Полагане на огнезащитни бои върху кабели
 4. Полагане на огнезащитна мазилка

5. Машинно полагане на хидроизолации

 1. Машинно полагане на течни хидроизолации
 2. Полагане на полиуреа

6. Полагане на полиуретанова пяна

 1. Машинно полагане на полиуретанова пяна върху стомано-бетонни покриви
 2. Машинно полагане на полиуретанова пяна върху метални покриви
 3. Машинно полагане на полиуретанова пяна върху стени и тавани
 4. Полагане на полиуретанова пяна, като външна топлоизолация
 1. Водно бластиране
 2. Комбинирано бластиране вода-пясък
 3. Почистване с вода на сгради и съоръжения
 4. Почистване с вода на инфаструктурни съоръжения до 900 бара

8. Машинно полагане на финиш и декоративни покрития със зърнометрия до 3мм

 1. Полагане на кварцови бои
 2. Полагане на мазилки със зърнометрия до 3мм
 3. Полагане на контактни грундове и покрития

9. Полагане на специални бои и покрития в системи

 1. Боядисване на термопанели
 2. Боядисване на керамични покриви
 3. Боядисване на метални покриви

11. Други услуги

 1. Ремонтно възстановително заваряване и наваряване
 2. Обезопасяване на сгради и съоръжения
 3. Боядисване и ремонт на дървени плавателни съдове
 4. Поддръжка и ремотни дейности на промишлени сгради и съоръжения
 5. Ремонтни дейности по промишлени сгради
TOP