Машинно полагане на АКЗ и финиш покрития за метал

Един от най-добрите методи за предпазване на металните съоръжения от корозия и запазване на функционолстта им за по-дълга експлоатация е своевременната им поддържка и защита с антикорозионни продукти. Качественото полагане върху добре почистените повърхности и използването на висококачествени грундове и защитни бои за антикорозионна защита, гарантират запазването на металните съоръжения от агресивни атмосферни влияния и дългогодишната им функционалност. В допълнение към предпазването от корозия, много от покритията, осигуряват допълнителна на устойчивост на абразия, незалепващо действие и химическа защита. Покритията на металните изделия с антикорозионни свойства гарантират, че металните компоненти имат възможно най-дълъг живот.

 

Удостоврение на Element Industrial за официален апликатор на SikaOffical Baril Applicator

Фирмата ни е официален апликатор на системи за корозионна защита на немската марка Sika® и холандската Baril.

Ние от Element Industrial имаме дългогодишен доказан опит в областта на полагането на различни видове антикорозионни грундове и бои, които да осигурят дълготрайнна и качествена защита. За плътно и равномерно полагане на бои и грундове и предпазването на металните изделия от корозия, ние използваме най-качествените продукти и бои, които се полагат чрез метода за безвъдушно боядисване от квалифициран и обучен персонал. Този метод на полагане на материалите за предпазване от корозия, е предпоставка за намаляване на разходите при боядисване, изпълнението му в кратки срокове и постигане на висока ефективност на поставените задачи.

Наши партньори са едни от най-добрите производители на грундове и бои за АКЗ в световен мащаб.

Повече информация за предлаганите от нас системи и покрития може да намерите на страницата ни в раздел Продукти и Ситеми.

TOP