Машинно почистване с вода

Почистване/ измиване в цялата страна на промишлени сгради, настилки, механизация и съоръжения с професионални водоструйки, водно бластиране и комбинирано бластиране вода-пясък.

Една от основните дейности при поддръжката и сервизирането на сгради и съоръжения е периодичното почистване и измиване. Почистването се извършва ръчно и механизирано, като в повечето случай се почиства от прах, налепи, сажди, инертни материали, стари бои, греси и др. Също така предлагаме и водно бластиране на съоръжения и инфраструктура, бластирането се извършва с водоструйки под високо налягане до 500bar.

Екипът на Element Industrial извършва външно и вътрешно почистване на сгради и съоръжения с водоструйки  и почистване с водоструйки под високо налягане, ръчно и механизирано почистване на силози, складове, кораби и др. съоръжения. Работим както от земя, така и по алпийски способ – с алпинисти.

Спектъра от услуги които предлагаме включват:

  • Външно и вътрешно почистване и измиване на кораби и пристанищни съоръжения.
  • Външно и вътрешно почистване, измиване и водно бластиране на силози за зърно, цимент, горива и инертни материали.
  • Почистване и водно бластиране на инфраструктурни съоръжения.
  • Почистване и измиване на промишлени и обществени сгради.
  • Почистване и измиване на фасади с облицовка от камък, еталбонд, стъклени фасади и др.

Разполагаме с висококачествена техника за почистване на метални и стоманобетонни конструкции, както и на облицовани с камък жилищни и обществени сгради с вода под високо налягане. Почистването се извършва по алпийски способ или с подемна техника.

В зависимост от вида и спецификата на съоръжението се използват различни видове миещи или химични препарати за почистване и за постигане на по-добър резултат без да се вреди на основата. Работим с професионални обезмаслители, химични и високотехнологични продукти на водещи производители на строителна и индустриална химия.

 

TOP