Измерване на дебелината на боята

Element Industrial извършва измервания на положения сух филм боя върху метални повърхности. Разполагаме с професионална измервателна техника, която е официално сертифицирана и калибрирана от Български Институт по Метрология.  За извършените измервания предоставяме протоколи за направените замервания.

Можем да извършим следните измервания на дебелината на:

  • немагнитни покрития, като боя и цинк върху стомана;
  • изолационни покрития (боя, анодизиращи покрития) върху цветни метали;
  • покрития от цветни метали върху изолационни субстрати;

Замервания на:

  • системи и покрития за антикорозионна защита;
  • огнезащитна боя;
  • огнезащитна мазилка;
  • всички видове боя;

За повече информация относно предлаганата от нас услуга и за получаване на конкретна оферта, моля да се свържете с нас.

TOP