Водно бластиране

на настилки, промишлени сгради и съоръжения, инфраструктурни обекти, механизация, плавателни съдове и индустриално оборудване

За дълъг живот и запазване на качеството, структурата и визуалната приветливост на настилките, промишлените сгради и съоръжения, строителната/ пристанищна механизация и индустриалното борудване е необходимо своевременното им и редовно почистване от замърсявания, в т.ч. прах, налепи, сажди, инертни материали, грес и вредни вещества, които водят до бавно разрушаване в дълбочина на тяхната структура и засягат визуалният им облик.

Всеки начален етап преди реновирането и пребоядисване на даден обект, е качественото му почистване в дълбочина, което ние от Element Industrial  предлагаме. Използвайки висок клас професионални машини, ние извършваме водно бластиране, съобразявайки се със спесификата на обекта.

Фирмата разполага с две професионални автономни машини за водно бластиране до 500 бара, които са с изключително висока производителност и могат да премахнат наслоявания и замърсявания от всякакъв  вид. За по-добри резулатати и качествено изпълнение, използваме висококачествени  индустриални препарати за почистване и обезмалсяване, които могат да почистят силно замърсени настилки, премахват боя и наслоявания.

TOP