Боядисване на промишлени сгради и съоръжения

Машинното боядисване по безвъздушен способ /airless/ е сравнително нов, но все по-бързо набиращ популярност метод за полагане на бои, емулсии и покрития в областта на индустрията и строителството. Този начин за нанасяне на защитни и декоративни покрития се отличава най-вече със своят нисък коефициент на разход и висока покривност и е широко приложим при боядисването на промишлени сгради, резервоари, съоръжения, ветрогенератори, комини и различни видове други съоръжения.

Ние от Element Industrial подхождаме с внимание към всяка една стъпка от процеса на боядисването. Предварителната подготовка на повърхността и почистването й от замърсители, както и възстановяването на нарушените й елементи е една от главните подготвителни задачи за доброто и качествено полагане на боята. Разполагайки с квалифициран персонал и всички необходими машини, както  за почистване, така и за предварителната обработка на повърхностите, фирмата гарантира максимално дълготрайни резулатати и икономично боядисване на всички видове промишлени сгради и съоръжения.

 

TOP