Боядисване на метални конструкции, халета и съоръжения

Един от основните въпроси при поддръжката и експлоатацията на различните видове метали конструкции, съоръжения и халета е свързан с тяхната защита от влиянията на заобикалящата ги околна среда и в частност тяхната защита от вредните за всеки метал – влага, вода, сол, киселини и други причинители на корозия.

Всички метални конструкции и съоръжения при производството, сглобяването и въвеждането в експлоатация са частично или напълно обработени и защитени с антикорозионни продукти, проблемите се появяват с течение на времето, начина на експлоатация и средата в която се експлоатира даденото съоръжение. Всякa една метална конструкция – особено съоръженията от черни метали е необходимо през определен период от време да бъде обработена с антикорозионни покрития с цел удължаване на нейния живот.

Поради тези причини отдавна се търсят и прилагат различни методи за защита на металите от корозия. Един от тези методи е полагането на антикорозионни и защитни грундове и бои за предпазването на металите от заобикалящата ги среда.

Ние от Element Industrial дълги години работим в областта на антикорозионната защита на металите и полагането на различните видове боя и имаме опита и потенциала да предложим евтини, практични и бързи решения за справяне с корозията и придаването на добър външен вид чрез боядисване, чрез машинно полагане на антикорозионни бои и грундове. Нашата техника за безвъздушно боядисване гарантира максимално проникване на флуида във всяка една част на металната конструкция, а високото налягане под което работят нашите машини гарантира, че покритията ще бъдат наслоени дори при наличието на язви причинени от ръждата. През годините на работа разработихме система за антикорозионна защита на новопостроени или въведени в експлоатация метални съоръжения, халета и конструкции, която прилагаме с огромен успех дори при съоръжения изложени на много агресивни атмосферни влияния и работещи на предела, за което голяма заслуга имат и част от нашите партньори с които си сътрудничим за справянето с конкретните задачи и проблеми.

Машинното боядисване по безвъздушен способ е предпоставка за намаляване на разходите при боядисването, както и възможност за високо качество на изпълнението при полагането на боя в кратки срокове, което е предпоставка за добра ефективност и максимално задоволяване на желанието на клиентите.

Услугите които ние предлагаме на територията на цялата страна, в областта на полагането на бои и покрития за антикорозионна защита, боядисването на метални конструкции, халета и съоръжения включват следните дейности:

  • Почистване на металната конструкция (почистване с вода под високо налягане/ водно бластиране на метални съоръжения и конструкции)
  • Обезмасляване на съоръжението.
  • Машинно полагане на грундове по безвъздушен способ.
  • Машинно боядисване по безвъздушен способ на метални конструкции, халета и съоръжения.

Малка част от нашите изпълнени проекти и доволни клиенти са:

  • Landmark  Ltd. - Боядисване на носеща метална конструкция с огнезащитна боя „Hempel”  в гр.София, кв. Слатина
  • НИКМИ АД - Боядисване на метална конструкция – виенски салон, Милениум Център, гр.София, бул. „България“ №1
  • Нова Телевизия - Боядисване на аварийно стълбище с АКЗ, Порше бизнес център, гр.София, бул. „Христофор Колумб“ 42
  • Барди груп - Боядисване на перголи  с АКЗ, гр.София, бул. „Ботевградско шосе“
  • „МСК“ АД - Кооперация „Панда“ (Office 1 Superstore) логистичен център/ склад – 5000m2 огнезащитна боя и финиш покритие, с.Равно поле, общ. Елин Пелин
TOP