Боядисване на метални конструкции и съоръжения

Един от основните въпроси при поддръжката и експлоатацията на метали конструкции и съоръжения е свързан с тяхната защита от влиянията на заобикалящата ги околна среда и в частност тяхната защита от вредните за всеки метал – влага, вода, сол, киселини и други причинители на корозия.

Корозията е физико-химичен процес между металите и околната среда, който води до разрушаване. В резултат на взаимодействието на метала с въздуха (и намиращите се в него газове) и водата (и разтворените в нея електролити) върху повърхността на метала се получават съединения: оксиди, сулфати и други. Така най-общо тя е един окислителен процес, при който електронеутралните атоми отдавайки електрони се превръщат в положително заредени йони. Корозията е самоволен процес. Води до получаване на по-устойчиви съединения. Ежегодно загубите причинени от корозия се изчисляват на милиарди долари, като най-висок дял в тези стойности има корозията върху желязото. Средно годишно около 20% от производството на черни метали бива унищожен от корозията.

Всички метални конструкции и съоръжения при производството, сглобяването и въвеждането в експлоатация са частично или напълно обработени и защитени с антикорозионни продукти, проблемите се появяват с течение на времето, начина на експлоатация и средата в която се експлоатира даденото съоръжение.Всяко едно метално съоръжение – особено съоръженията от черни метали е необходимо през определен период от време да бъде обработено с антикорозионни покрития с цел удължаване на неговия живот.

Поради тези причини отдавна се търсят и прилагат различни методи за защита на металите от корозия. Един от тези методи е полагането на антикорозионни и защитни грундове и бои за предпазването на металите от заобикалящата ги среда.

Ние от Елемент Индъстриал дълги години работим в областта на антикорозионната защита на металите и имаме опита и потенциала да предложим евтини, практични и бързи решения за справяне с корозията, а именно машинно полагане на антикорозионни бои и грундове. Нашата техника за безвъздушно боядисване гарантира максимално проникване на флуида във всяка една част на металната конструкция, а високото налягане под което работят нашите машини гарантира че покритията ще бъдат наслоени дори при наличието на язви причинени от ръждата. През годините на работа разработихме система за антикорозионна защита на въведени в експлоатация метални съоръжения и конструкции която прилагаме с огромен успех дори при съоръжения изложени на много агресивни атмосферни влияния и работещи на предела, за което голяма заслуга имат и част от нашите партньори с които си сътрудничим за справянето с дадените задачи и проблеми.

Машинното боядисване по безвъздушен способ е предпоставка за намаляване на разходите при боядисване, кратки срокове за полагането на боите и висока ефективност при свършената работа.

Услугите които предлагаме в областта на полагането на бои и покрития за антикорозионна защита, боядисването на метални съоръжения и конструкции включват следните дейности.

 • Почистване на металната конструкция.
 • Обезмасляване на съоръжението.
 • Почистване с вода под високо налягане.
 • Водно бластиране на метални съоръжения и конструкции.
 • Машинно полагане на грундове по безвъздушен способ.
 • Машинно боядисване по безвъздушен способ.
 • Машинно полагане на декоративни бои и покрития.
 • Машинно полагане на огнезащитни бои и мазилки.
 • Машинно боядисване на метални съоръжения и конструкции от алпинисти.
 • Боядисване от алпинисти.
 • Външно и вътрешно боядисване на метални конструкции и съоръжения.

Боядисване на метални конструкции

TOP